HungarianMagyarRomanianro-ROEnglish (UK)

Foto Album Alsó tagozat

ALSO ALBUM resize

Foto Album Felső tagozat

FELSO ALBUM resize

HÍREK, ÚJDON­SÁ­GOK

2019. szeptem­ber 22. Vasárnap
Móric
A Nap kel 05:41-kor,
nyugszik 17:45-kor.

Hol­nap Tekla, Lina napja lesz.

MODSZERTANI MUNKAKOZOSSEGEK

Face­book Like Box

Iskola másként hét– 2015 április 810.

Az Iskola másként héten intézményünkben vál­tozatos pro­gramok szervezésére került sor, úgy az óvodák­ban, mint az iskolák­ban. Köszönet min­denk­inek, aki hoz­zájárult a tevékenységek szí­nessé, vál­tozatossá tételéhez.

Kul­turális tevékenységek:

Sport­tevékenységek:

Csap­atépítő játékok:


Láto­gatás helyi vállalkozóknál:

Gasztronómiai tevékenységek:

Kirán­dulá­sok: