HungarianMagyarRomanianro-ROEnglish (UK)

Foto Album Alsó tagozat

ALSO ALBUM resize

Foto Album Felső tagozat

FELSO ALBUM resize

HÍREK, ÚJDON­SÁ­GOK

2019. október 16. Szerda
Gál, Aurélia
A Nap kel 06:15-kor,
nyugszik 16:57-kor.

Hol­nap Hed­vig, Hédi napja lesz.

MODSZERTANI MUNKAKOZOSSEGEK

Face­book Like Box

Ötödikes diákok gólyabálja
Október 9.-én tar­tot­tuk az V. osztá­lyosok gólyabálját a nyol­cadikos tan­ulók szervezésében.
Az ötödike­sek letet­ték a gólyaesküt. Megígérték, hogy a tár­saikat pár­tolják, udvari­asan viselked­nek, és hogy képességeikhez mérten tan­ulni fognak.
Azután következett a két osztály góly­atánca, amely alapján a zsűri kiválasz­totta a legü­gye­sebb, leg­tal­prae­set­tebb párokat.
A párok több pró­batételt áll­tak ki, míg végül eldőlt, hogy ki lesz a Miss és a Mis­ter Gólya: Fejér Anett és Lukács Norbert.
Ötödikes_diákok_gólyabálja_1.JPGÖtödikes_diákok_gólyabálja_2.JPGÖtödikes_diákok_gólyabálja_3.JPGÖtödikes_diákok_gólyabálja_4.JPG
Elsős kisgó­lyák bálja
Az első osztá­lyosok bálját október 29.-én tartottuk.
Ezút­tal a szervezők az ötödike­sek voltak. Az ünnep­ség a gólyaesküvel kezdődött. Az elsősök kör­beállták a Nagy Gólyát, és megígérték, hogy az iskola fészkének hű tag­jai lesznek, és hogy miden ren­dezvényen részt fog­nak venni.
A kisgó­lyák bizonyí­tot­ták tánc­tudá­sukat eljárva a gólyatáncot.
Ezután következtek az ügyességi próbák, ame­lyek során a párok versenyeztek a Miss és a Mis­ter címért. A Miss Gólya Pálkó Eszter lett, míg a Mis­ter Gólya Máté Szabolcs.
Elsos_kisgólyák_bálja_1.jpgElsos_kisgólyák_bálja_2.jpgElsos_kisgólyák_bálja_3.jpgElsos_kisgólyák_bálja_4.jpgElsos_kisgólyák_bálja_5.jpgElsos_kisgólyák_bálja_6.jpgElsos_kisgólyák_bálja_7.jpgElsos_kisgólyák_bálja_8.jpg