HungarianMagyarRomanianro-ROEnglish (UK)

Foto Album Alsó tagozat

ALSO ALBUM resize

Foto Album Felső tagozat

FELSO ALBUM resize

HÍREK, ÚJDON­SÁ­GOK

2020. január 22. Szerda
Vince, Artúr
A Nap kel 07:33-kor,
nyugszik 16:31-kor.

Hol­nap Raj­mund, Emeren­cia, Zelma napja lesz.

MODSZERTANI MUNKAKOZOSSEGEK

Face­book Like Box

“Tudj töb­bet! Légy jobb!” hét képekben

Vál­tozatos, gazdag tevékenységekkel zajlott a “Tudj töb­bet! Légy jobb!” hét iskolánkban. A gyerekek kirán­dulá­sokon vet­tek részt, barkác­soltak, sportoltak, külön­böző mester­ségek rejtelmeibe tek­in­tet­tek be. Voltak meghívot­taink, a tan­ulók előadá­sokon vet­tek részt, és bemu­tatókat tar­tot­tak. Az alábbi fényképek ízelítőt nyúj­tanak az Iskola másként hét tar­tal­mas tevékenységeiből.

2016 ISKOLA MASKENT_01.jpg2016 ISKOLA MASKENT_02.jpg2016 ISKOLA MASKENT_03.jpg2016 ISKOLA MASKENT_04.jpg2016 ISKOLA MASKENT_05.jpg2016 ISKOLA MASKENT_06.jpg2016 ISKOLA MASKENT_07.jpg2016 ISKOLA MASKENT_08.jpg2016 ISKOLA MASKENT_09.jpg2016 ISKOLA MASKENT_10.jpg2016 ISKOLA MASKENT_11.jpg2016 ISKOLA MASKENT_12.jpg2016 ISKOLA MASKENT_13.jpg2016 ISKOLA MASKENT_14.jpg2016 ISKOLA MASKENT_15.jpg2016 ISKOLA MASKENT_16.jpg2016 ISKOLA MASKENT_17.jpg2016 ISKOLA MASKENT_18.jpg