HungarianMagyarRomanianro-ROEnglish (UK)

Foto Album Alsó tagozat

ALSO ALBUM resize

Foto Album Felső tagozat

FELSO ALBUM resize

HÍREK, ÚJDON­SÁ­GOK

2019. szeptem­ber 22. Vasárnap
Móric
A Nap kel 05:41-kor,
nyugszik 17:45-kor.

Hol­nap Tekla, Lina napja lesz.

MODSZERTANI MUNKAKOZOSSEGEK

Face­book Like Box

2014 novem­ber 19-​én a gelen­cei Jancsó Benedek Általános Iskolában az iskola névadójá­nak, Jancsó Benedeknek a 160. születés­napjára emlékeztek. A megem­lékezés a Székely him­nusz elének­lésével kezdődött.

Ezt követően Sza­kács Gabriella történelem sza­kos tanárnő, Dr. Jancsó Benedek életútját mél­tatta, kiemelve, hogy a székely poli­hisz­tor élet­pá­lyája, például szol­gáló emberi kval­itása, helytál­lása, bátorsága min­dan­ny­i­unk számára erőt kell, hogy adjon.

A VII. osztá­lyos tan­ulók Jancsó Benedek életútjá­nak fontosabb állomá­sait ismertet­ték, majd ezt követően Finta Karina VIII. osztá­lyos tan­uló B. Radó Lili „Ne mondd…” című ver­sét szavalta.

Ezt követte a kos­zorúzás, majd az ünnep­ség a mag­yar Him­nusz elének­lésével zárult.

Megemlekezes Jancso Benedek-2014_1.JPGMegemlekezes Jancso Benedek-2014_2.JPGMegemlekezes Jancso Benedek-2014_3.JPGMegemlekezes Jancso Benedek-2014_4.JPGMegemlekezes Jancso Benedek-2014_5.JPG