Login

HungarianMagyarRomanianro-ROEnglish (UK)

FIGYELEM!

Attention

Már­cius 12-​én, csütörtökön fer­tőtlenítésre kerül sor az iskola épületeiben.

A beiratkozás csütörtökön és pén­teken szünetel.

Foto Album Felső tagozat

FELSO ALBUM resize

Foto Album Alsó tagozat

ALSO ALBUM resize

HÍREK, ÚJDON­SÁ­GOK

2020. április 2. Csütörtök
Áron
A Nap kel 05:28-kor,
nyugszik 18:19-kor.

Hol­nap Buda, Richárd napja lesz.

MODSZERTANI MUNKAKOZOSSEGEK

Face­book Like Box

2014 novem­berében iskolánkban sor került a Gólyabál megsz­ervezésére. A gólyabált, a hagy­ományokhoz híven, a VIII. osztá­lyok szervezték, a helyi kultúrot­thon­ban, az osztá­lyfőnökök irányításá­val. Az ügyességi-​, általános műveltségi-​, tánc­versenyek segít­ségével a legü­gye­sebbeknek bizonyult tan­ulók közül válasz­totta ki a zsűri az I. és V-​ik osztá­lyos „gólyakirá­lynőket”, illetve „gólyakirá­lyokat”. A jóked­vről, hangu­la­tról zene gondoskodott.

1._resize.jpg2._resize.jpg3._resize.jpg4._resize.jpg5._resize.jpg6._resize.jpg7._resize.jpg8._resize.jpg9._resize.jpg10_resize.jpg11_resize.jpg12_resize.jpg13_resize.jpg14_resize.jpg15_resize.jpg