HungarianMagyarRomanianro-ROEnglish (UK)

Foto Album Alsó tagozat

ALSO ALBUM resize

Foto Album Felső tagozat

FELSO ALBUM resize

HÍREK, ÚJDON­SÁ­GOK

2019. augusz­tus 24. Szombat
Berta­lan, Jonatán
A Nap kel 05:02-kor,
nyugszik 18:44-kor.

Hol­nap Lajos, Patrí­cia napja lesz.

MODSZERTANI MUNKAKOZOSSEGEK

Face­book Like Box

A karác­sonyi postához kapc­solódó verseny­ben vehet­tek részt iskolánk elemi osztá­lyos tan­ulói. Ker­estük a legszebb képes­lapokat. A II. A osztály tan­ulói bizonyul­tak a legszor­gal­masab­bak­nak, innen 15 diák emlék­lapot kapott.
KEPESLAP_2015_1.JPGKEPESLAP_2015_2.JPG
Várza Deák Júlia II. B osztá­lyos tan­uló képes­lapja III. díjat érdemelt, míg Pap Alíz a III. B osz­taly­ból II. díjat kapott. Horváth Fer­enc –Barn­abás II. B osztá­lyos tan­uló részesült I. díjban.