HungarianMagyarRomanianro-ROEnglish (UK)

Foto Album Alsó tagozat

ALSO ALBUM resize

Foto Album Felső tagozat

FELSO ALBUM resize

HÍREK, ÚJDON­SÁ­GOK

2020. február 29. Szombat
Elemér, Osz­vald, Román
A Nap kel 06:35-kor,
nyugszik 17:31-kor.

Hol­nap Albin, Albina napja lesz.

MODSZERTANI MUNKAKOZOSSEGEK

Face­book Like Box

Nap­jainkban egyre kevesebben küldenek ismerő­seiknek, család­tag­jaik­nak Karác­sony táján üdvö­zlőlapot. Ezt a szokást híva­tott felidézni az iskolánkban megsz­ervezett karác­sonyi posta.
KARACSONYI POSTA
Decem­ber 7. és 15. között a gyerekek postaládába helyezhet­ték karác­sonyi képes­lap­jaikat, ame­lyeket decem­ber 16-​án kézbesítet­tek a címzettnek az ötödikes angyalok.