HungarianMagyarRomanianro-ROEnglish (UK)

Foto Album Alsó tagozat

ALSO ALBUM resize

Foto Album Felső tagozat

FELSO ALBUM resize

HÍREK, ÚJDON­SÁ­GOK

2019. augusz­tus 24. Szombat
Berta­lan, Jonatán
A Nap kel 05:02-kor,
nyugszik 18:44-kor.

Hol­nap Lajos, Patrí­cia napja lesz.

MODSZERTANI MUNKAKOZOSSEGEK

Face­book Like Box

VIZ­IUNEA ȘCOLII GIM­NAZIALE JANCSÓ BENEDEK

NU ÎNVĂȚĂM PEN­TRU ȘCOALĂ, ÎNVĂȚĂM PEN­TRU VIAȚĂ..”

Creşterea cal­ităţii edu­caţiei prin pro­movarea val­o­rilor europene, într-​un partene­r­iat deschis, cu impli­carea efec­tivă şi respon­s­abilă a tuturor partener­ilor sociali.

MIS­I­UNEA ŞCOLII GIM­NAZIALE JANCSÓ BENEDEK

”O ȘCOALĂ DESHISĂ PEN­TRU TOȚI COPIII”.

Şcoala Gim­nazială ”Jancsó Benedek” are porţile deschise tuturor celor care vor să cunoască, să înveţe, să înţe­leagă, să se formeze şi să se împlin­ească, oferind şanse egale, prin ser­vicii edu­caţionale de cal­i­tate, oferim instru­ire per­for­mantă şi cre­ativă, pro­movare a tradiţiei, a legă­turii cu comu­ni­tatea locală şi a dimen­si­u­nii europene.