To Top

VERSENYEK

 

Gelen­cei zsendelyezők

2017 április 7-​én a Kovászna Megye Tanácsa keretében működő Europe Direkt Infor­má­ciós Központ vetélkedőt szervezett „A min­ket körülvevő ter­mészet” cím­mel. A verseny témája a Kovászna megye ter­mészetvédelmi területek élővilága volt.
 
Iskolánk 3 csap­at­tal képvisel­tette magát :
• Zernye csapat :
Kele­men Andrea, Koc­sis Roland, Kovács Bernadett, Kovács Gergő
• Sza­l­adár csapat :
Bálint Attila, Kovács Réka, Mik­lós Renáta, Várza-​Deák Zsombor
• Ladia csapat :
Czibak Andrea, Fejér Anett, Fejér Zsó­fia, Veres Berta
A vetélkedő egyik fő győztese a Ladia csap­ata volt, akik egy három napos mag­yarországi kirán­dulá­son vehet­nek részt Heves megyébe. A Zernye csap­ata és a Sza­l­adár csap­ata díc­séret­ben részesültek.
Felkészítő tanárok : Csu­tak Mária, Kovács Zsuzsánna
 
 
Grat­ulálunk gyerekek ! Nagyon büszkék vagyunk rátok !

Pap Alíz III.B osztá­lyos tan­uló, a Karác­sonyi fogal­mazás­verseny díjazottja.


Elek­tro­mos hul­ladékot gyűjtünk

Az idei tanévtől részt veszünk az Újra­hasznosítási járőr (Patrula de reci­clare) eln­evezésű pro­gram­ban, ame­lynek célja fel­hívni a diákok és a közösség figyelmét a környezetünk iránti odafi­gyelés, valamint az elek­tro­mos és elek­tron­ikus hul­ladék megfelelő össz­e­gyűjtésének fontosságára. Külön tárolókba gyűjtjük a vil­lanyégőket, ele­meket és a kisebb elek­tro­mos készülékeket. 16 hatodikus diák nép­sz­erűsíti a pro­gramot. Kér­jük iskolánk diák­jait és Gelence közösségét, segít­senek abban, hogy minél több elek­tro­mos hul­ladékot gyűjt­sünk össze.

Mihai Emi­nescu születésének évfordulója

2016 január 18-​án iskolánk megem­lékezett Mihai Emi­nescu születésének évfor­dulójáról. Három lelkes csapat kiválasz­tott egy-​egy Emi­nescu ver­set, elszavalta, ele­mezte, és a költő életéről beszélt.


A ”Mesék szárnyán” vetélkedőn a IV.B. osztály ”Pinoc­chió” csap­ata ( Déva Bar­bara, Kele­men Andrea,
Kovács Bernadett, Kovács Gergő ) az első és a második for­dulón sik­ere­sen tovább jutott, majd a har­madik for­dulón (megyei sza­kasz) III. díjat szereztek.
Grat­ulálunk! Büszkék vagyunk rátok!

Felkészítette őket : Bakk-​Csia Zita tanítónő

Search

      MIKEWEB1           ©  Mike Web        Flag Counter

Școala Gimnazială "Jancsó Benedek " 
Általános Iskola

© All Rights Reserved

Sign in to your account