To Top

KARÁCSONY

KARÁCSONY 
 2015. decem­ber 18-​án tar­tot­tuk a hagy­ományos karác­sonyi ünnep­ségünket az osztá­lyok által feldíszitett fenyőfák között. A VIII osztá­lyos tan­ulók Jézus születésének történetét elevenítet­ték fel, szavala­tok hang­zot­tak el és iskolánk kórusa karác­sonyi dalokat adott elő. Óvódáinkban és elemi osztályainkban egyedi előadá­sokra került sor a szülők részvételével.
 

Search

SEPSI CIMER       ©        Mike Web                MIKEWEB                      Flag Counter

Școala Gimnazială "Jancsó Benedek " Általános Iskola

© All Rights Reserved

www.siiir.adma.ro

Sign in to your account