To Top

BAL­LAGÁS 2016

Bal­lagási ünnep­ségün­ket 2016 június 17-​én tar­tot­tuk, 9 órai kezdet­tel. A hagy­ományokhoz híven 8 órától osztá­lyfőnöki órák voltak a feldíszitett termekben.

A bal­lagó diákok­nak az útravalót Kovács Zsuzsánna igaz­gatónő adta, majd ezt követően megtörtént a zás­zlóá­tadás. Búc­súbeszédek és szavala­tok hang­zot­tak el, úgy a VII.osztályosok részéről, mint a VIII.osztályosok részéről. Énekelt iskolánk kórusa, Khell Gabriella tanárnő vezetésével.

Sok szép díj­jal, díc­séret­tel és különdíj­jal jutal­mazták a leg­ered­ménye­sebb nyolcadikosokat.

Iskolánk végzős éltan­ulója Ilyés Bíborka VIII.B osztá­lyos tan­uló, aki a felső tagoza­tot 9,86 általános­sal végezte el. Grat­ulálunk neki és további sik­ereket kívánunk!

A végén a búc­súzó nyol­cadikosok egy-​egy lég­göm­böt engedtek szabadon annak jeléül, hogy ter­veik, vágyaik, álmaik oly akadá­ly­mente­sen való­sul­janak meg, ahogy a lég­göm­bök az ég felé szállnak.

Search

      MIKEWEB1           ©  Mike Web        Flag Counter

Școala Gimnazială "Jancsó Benedek " 
Általános Iskola

© All Rights Reserved

Sign in to your account