To Top

TANÉVZÁRÓ

Évzáró 2016

Tanévzáró ünnep­ségün­ket 2016 június 24-​én tar­tot­tuk 9 órától. A hagy­ományokhoz híven 8 órától hálát adtunk az Isten­nek a tanév ered­ményeségéért a Szent Imre templomban.

Az ünnepi beszédet Kovács Zsuzsánna igaz­gatónő mondta el, majd ezután sor került a díjak és oklevelek átadására.

Iskolánk jelen­legi éltan­ulója, Veres Berta VII.B osztá­lyos tan­uló, aki 10-​es általános­sal végezte el a tanévet. Grat­ulálunk neki és további sik­ereket kívánunk!

Search

      MIKEWEB1           ©  Mike Web        Flag Counter

Școala Gimnazială "Jancsó Benedek " 
Általános Iskola

© All Rights Reserved

Sign in to your account