To Top

Bine ați venit!

Școala Gimnazială  Jancsó Benedek  promovează o educaţie de calitate, prin dezvoltarea în parteneriat cu comunitatea a unui mediu favorabil învăţării, bazat pe valori morale. Fiecare elev va beneficia de şansa dezvoltării unei personalităţi armonioase, autonome şi creative, în vederea pregătirii pentru o treaptă superioară de educaţie şi ca bun cetăţean european, care să se adapteze uşor la cerinţele societăţii moderne în permanentă mişcare şi schimbare, prin efortul şi implicarea pozitivă a beneficiarilor direcţi şi a personalului şcolii.

Kovács Zsuzsánna  director

VIZ­IUNEA ȘCOLII GIM­NAZIALE ”JANCSÓ BENEDEK

NU ÎNVĂȚĂM PEN­TRU ȘCOALĂÎNVĂȚĂM PEN­TRU VIAȚĂ..”

Creşterea cal­ităţii edu­caţiei prin pro­movarea val­o­rilor europene, într-​un partene­r­iat deschis, cu impli­carea efec­tivă şi respon­s­abilă a tuturor partener­ilor sociali.

MIS­I­UNEA ŞCOLII GIM­NAZIALE ”JANCSÓ BENEDEK

”O ȘCOALĂ DESHISĂ PEN­TRU TOȚI COPIII”.

Şcoala Gim­nazială ”Jancsó Benedek” are porţile deschise tuturor celor care vor să cunoască, să înveţe, să înţe­leagă, să se formeze şi să se împlin­ească, oferind şanse egale, prin ser­vicii edu­caţionale de cal­i­tate, oferim instru­ire per­for­mantă şi cre­ativă, pro­movare a tradiţiei, a legă­turii cu comu­ni­tatea locală şi a dimen­si­u­nii europene.

ROVACCINARE

Search

      MIKEWEB1           ©  Mike Web        Flag Counter

Școala Gimnazială "Jancsó Benedek " 
Általános Iskola

© All Rights Reserved

Sign in to your account