To Top

ÉLTANULÓK

Filename Size
A Microsoft Word file 2018-2019-es tanév végzősei 13.03 KB
A Microsoft Word file 2017-2018-as tanév végzősei 10.67 KB

2014 novem­ber 19-​én a gelen­cei Jancsó Benedek Általános Iskolában az iskola névadójá­nak, Jancsó Benedeknek a 160. születés­napjára emlékeztek. A megem­lékezés a Székely him­nusz elének­lésével kezdődött.

Ezt követően Sza­kács Gabriella történelem sza­kos tanárnő, Dr. Jancsó Benedek életútját mél­tatta, kiemelve, hogy a székely poli­hisz­tor élet­pá­lyája, például szol­gáló emberi kval­itása, helytál­lása, bátorsága min­dan­ny­i­unk számára erőt kell, hogy adjon.

VII. osztá­lyos tan­ulók Jancsó Benedek életútjá­nak fontosabb állomá­sait ismertet­ték, majd ezt követően Finta Karina VIII. osztá­lyos tan­uló B. Radó Lili „Ne mondd…” című ver­sét szavalta.

Ezt követte a kos­zorúzás, majd az ünnep­ség a mag­yar Him­nusz elének­lésével zárult.

Search

      MIKEWEB1           ©  Mike Web        Flag Counter

Școala Gimnazială "Jancsó Benedek " 
Általános Iskola

© All Rights Reserved

Sign in to your account