To Top

ADVENT

Adventi kos­zorú készítő verseny – 2015.11.27

Advent első vasár­napjá­nak közeledtével min­den felső tagozatos osztály elkészítette adventi kos­zorúját, és részt vett a verseny­ben. A verseny­ben számí­tott, hogy az osztá­lyok saját kezű­leg és ter­mészetes anyagok­ból készítették-​e a koszorúkat.
 
 
Íme a verseny eredménye:
·V.A – a legkreatív­abb kos­zorú (II. díj)
·V.B – a leg­munkás­abb kos­zorú (III. díj)
·VI.A – legaranyos­abb koszorú
·VI.B – a legün­nepé­lye­sebb koszorú
·VII.A – a legrusztikus­abb koszorú
·VII.B – a legün­nepé­lye­sebb koszorú
·VIII.A – a legter­mészete­sebb koszorú
 
·VIII.B – a leg­esztétikus­abb kos­zorú (I. díj).

Search

      MIKEWEB1           ©  Mike Web        Flag Counter

Școala Gimnazială "Jancsó Benedek " 
Általános Iskola

© All Rights Reserved

Sign in to your account