To Top

ISKOLA MÁSKÉNT

„Tudj töb­bet! Légy jobb!” hét képekben 2016

Vál­tozatos, gazdag tevékenységekkel zajlott a „Tudj töb­bet! Légy jobb!” hét iskolánkban. A gyerekek kirán­dulá­sokon vet­tek részt, barkác­soltak, sportoltak, külön­böző mester­ségek rejtelmeibe tek­in­tet­tek be. Voltak meghívot­taink, a tan­ulók előadá­sokon vet­tek részt, és bemu­tatókat tar­tot­tak. Az alábbi fényképek ízelítőt nyúj­tanak az Iskola másként hét tar­tal­mas tevékenységeiből.

Search

      MIKEWEB1           ©  Mike Web        Flag Counter

Școala Gimnazială "Jancsó Benedek " 
Általános Iskola

© All Rights Reserved

Sign in to your account